Termin wydarzenia

Ustalamy termin wydarzenia, które mamy dla Państwa zorganizować. Od tego momentu, data końcowa, jest dla nas granicą nie do przekroczenia i cały nasz zespół bierze się ostro do roboty!


Planowanie

Przygotowujemy ogólny zarys naszego działania. Mając wyznaczoną datę, istotne są dla nas Państwa potrzeby, wymagania, a także uwagi. Ustalamy priorytety i na tym etapie bierzemy odpowiedzialność za realizację powierzonego nam zadania.


Brainstorming

Zbieramy nasz zespół i robimy burzę mózgów. Nasz kreatywny team, dzięki swojemu doświadczeniu, a przede wszystkim dzięki swoim zainteresowaniom, sprosta wymaganiom nawet najbardziej wymagających eventów.


Realizacja

Od pierwszego spotkania, do momentu realizacji zlecenia, jesteśmy już przygotowani na sprostanie powierzonemu nam zleceniu. W tym momencie mamy już zabezpieczony plan działania, a także jesteśmy logistycznie i technicznie gotowi na to, aby Państwa wydarzenie było niepowtarzalne i na długo pozostało w pamięci uczestników.